OFERTA WILANÓWPRZEJŚCIE DO STRONY GŁÓWNEJ

ŻŁOBEK:

Żłobek otrzymał dofinansowanie w ramach I otwartego konkursu ofert, na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy w latach 2014 –2016
Wpisowe:
700 zł

Pobyt dziecka: od 7:00 do 13:00 - 1000 zł,
Pobyt dziecka: od 12:00 do 18:00 - 1000 zł,
Pobyt dziecka: od 7:00 do 18:00 - 1500 zł,

Pakiet: 7 godzinny - 1200 zł
Abonament miesięczny obejmuje wszystkie zajęcia prowadzone w placówce oraz wyżywienie.
UWAGA ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!!!