O NASPRZEJŚCIE DO STRONY GŁÓWNEJ

Nasza placówka istnieje od 1 stycznia 2011 roku. Doświadczenie w opiece nad najmłodszymi utwierdziło nas w przekonaniu, że jest to najważniejszy okres w życiu człowieka w którym formuje sie jego inteligencja i całość zdolności psychicznych. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom opracowaliśmy innowacyjną metodę wychowywania opartą na czołowych założeniach montessoriańskich i freinetowskich wdrażanych w życie poprzez zdroworozsądkowe podejście zatrudnianej kadry. Podstawą naszych metod wychowawczych jest indywidualne podejście do dziecka, jego potrzeb, ale też zwracamy uwagę na respektowanie (przez dzieci) potrzeb innych ludzi. Mając na uwadze przyszłośc naszych podopiecznych uczymy ich tego, że mają swoje prawa, ale i obowiązki. Kładziemy duży nacisk na zajęcia ruchowe i pamięciowe, a rozwój intelektualny wspomagamy poprzez odpowiednio dobrane gry i zabawy. Zapewniamy bezpieczną opiekę i rodzinną atmosferę. Szanujemy godność dziecka i liczymy się z jego zdaniem, dlatego nasze dzieci są radosne, uśmiechnięte i otwarte na innych.

Bierzemy udział w programach edukacyjnych, mających na celu wspomaganie rodziny w utrzymaniu dobrej kondycji ich dzieci są to min. :

  • "Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy"
  • "Dodaj język polski do ulubionych"
  • "Usuwając bariery w komunikacji zapobiegasz izolacji"
  • "Bezpieczne przedszkole"

"DZIECKO JEST JAK BUDOWLA, TYM SILNIEJSZA IM NA MOCNIEJSZYCH FUNDAMENTACH WZNIESIONA"