ORGANIZACJAPRZEJŚCIE DO STRONY GŁÓWNEJ

Zaczarowana Dolina to placówka czynna przez 12 miesięcy w roku.
Placówka posiada:

  • szatnię
  • salę zabaw
  • sypialnię
  • jadalnię

Kierunki naszej pracy:

  • zapewnienie bezpieczeństwa
  • kształtowanie właściwych postaw
  • rozwijanie optymistycznych cech charakteru
  • tworzenie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania
  • wspomaganie rodziny w wychowaniu
  • rozwijanie umiejętności społecznych, uczenie poprawnych relacji

Ramowy plan dnia:
7:00 - 8:30
Schodzenie się dzieci, zabawy indywidualne.
8:30 - 8:45
Czynności porządkowe.
8:45 - 9:00
Przygotowanie do śniadania, zabiegi higieniczne.
9:00 - 9:30
Śniadanie
9:30 - 10:45
Zajęcia edukacyjne z całą grupą, zajęcia dodatkowe : rytmika, angielski
10:45 - 11:00
Czynności porządkowe po zajęciach. Przygotowanie do wyjścia na podwórko.
11:00 - 11:45
Pobyt na świeżym powietrzu.
11:43 - 12:00
Przygotowanie do obiadu
12:00 - 12:30
Obiad ( I danie zupa)
12:30 - 14:00
Odpoczynek po obiedzie, czytanie bajek, słuchanie muzyki, leniuchowanie.
14:00- 14:30
Obiad ( II danie)
14:30 - 15:15
Kontynuacja zajęć dydaktycznych dla starszych dzieci.
15:15 - 16:00
Podwieczorek
16:00 - 18:00
Rozchodzenie się dzieci do domów, zabawy swobodne na sali lub na świeżym powietrzu.